Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2016/2017


31.10.2016,

02.05.2017,

04.05.2017,

05.05.2017,

08.05.2017,

16.06.2017.