A. 71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Nabór: 01.06.2016 do 15.08.2016 roku
Dokumenty: podanie,  świadectwo ostatnio ukończonej szkoły, 1 fotografia
Zajęcia: Rozpoczęcie zajęć – 01.09.2016 rok
Zajęcia odbywają się 4  razy w tygodniu  od godziny 15.00 – 21.00

Uruchomienie kursu zależy od liczby chętnych.

Zalecane jest zachowanie kolejności zdobywanych kwalifikacji wg poniższej tabeli.

 

Kwalifikacja Liczba godzin
A.71 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1100
A.74 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 550

 

STRUKTURA KWALIFIKACJI  W ZAWODZIE TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Nauczanie w zawodzie technik przemysłu mody w formie kursów kwalifikacyjnych odbywać się będzie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody 311924 wydanymi w rozporządzeniu MEN z dn. 19.06.2015

 

Kwalifikacja 1 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych czas trwania – 14 miesięcy
Kwalifikacja 2 A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych czas trwania 6 miesięcy

 


 

Zajęcia z kwalifikacji A.71    planowany termin rozpoczęcia – 01.09.2016r.

planowany termin zakończenia – 21.12.2017r.

Zajęcia z kwalifikacji A.74     planowany termin rozpoczęcia – 02.01.2018r.

Planowany termin zakończenia – 23.06.2018r.

(Zaleca się zachowanie kolejności zdobywanych kwalifikacji)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez specjalistów z dziedziny plastyki, projektowania i technologii odzieży.

Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematyczny uwzględniający kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne i jest podzielony na przedmioty nauczania, takie jak:

 

- Projektowanie i stylizacja ubiorów

- Materiałoznawstwo odzieżowe

- Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

- Wytwarzanie wyrobów odzieżowych

- Język obcy zawodowy – j. angielski

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Marketing mody

- Komputerowe przygotowanie produkcji

 

Wykaz podręczników  na cały cykl nauczania:

  1. Zbigniew Parafianowicz, Maria Piskorska: “Konstrukcja i modelowanie odzieży damskiej ciężkiej”
  2. Zbigniew Parafianowicz: “Konstrukcja i modelowanie odzieży ciężkiej”
  3. Bogusław Białczak: “Maszyny i urządzenia stosowne w przemyśle odzieżowym”
  4. Ryszard Kazik, Janina Krawczyk: :”Technologia odzieży”
  5. Paulina Samek: ” Krawiectwo. Materiałoznawstwo”
  6. Ewa Fałkowska- Rękawek: ” Podstawy projektowania odzieży”

Ukończenie każdego kursu kwalifikacyjnego umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zdający, który zda w/w egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje w zawodzie.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów z pierwszej kwalifikacji oraz posiadaniu co najmniej wykształcenia zasadniczego słuchacz otrzymuje państwowy dyplom zawodowy w zawodzie krawiec wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Po pozytywnym zdaniu egzaminów z pierwszej i drugiej  kwalifikacji oraz posiadaniu wykształcenia średniego  słuchacz otrzymuje państwowy dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.


A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych


1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
2) wykonuje pomiary krawieckie;
3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
7) projektuje układy szablonów zgodnie z zasadami;
8) planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
5) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
6) obsługuje maszyny szwalnicze;
7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
8) łączy elementy wyrobów odzieżowych;
9) wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
10) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
11) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
12) oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.


A.74.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych


1.Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) uwzględnia aktualne trendy mody w procesie projektowania wyrobów odzieżowych;
2) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych;
3) ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem;
4) przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych;
5) dobiera rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych;
6) organizuje pracę w krojowni;
7) planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych;
8) dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych;
9) dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych;
10) dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych;
11) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych;
12) dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów;
13) planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych;
14) organizuje pracę w szwalni;
15) określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych;
16) dobiera maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych;
17) dobiera maszyny oraz urządzenia do obróbki parowo-cieplnej;
18) organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie;
19) nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych;
20) ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych;
21) dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.
2.Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) rozpoznaje potrzeby grup docelowych klientów;
2) opracowuje kolekcje wyrobów odzieżowych;
3) rozpoznaje instrumenty promocji stosowane na rynku mody;
4) dobiera metody promocji kolekcji wyrobów odzieżowych;
5) organizuje pokazy kolekcji wyrobów odzieżowych;
6) organizuje działania związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych;
7) dobiera metody i kanały dystrybucji wyrobów odzieżowych;
8) planuje działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych;
9) podejmuje działania z zakresu marketingu mody;
10) aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów odzieżowych;
11) opracowuje koncepcje sprzedaży internetowej;
12) przestrzega zasad kultury sprzedaży;
13) udziela porad w zakresie indywidualnej stylizacji ubioru.