Tarczyńska Elżbieta dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych
Panek Małgorzata kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych
Bębenek Beata nauczyciel przedmiotów zawodowych
Błażejak Marzena religia
Mezglewska Sylwia informatyka
Czekajska Ewa bibliotekarz; nauczyciel przedmiotów zawodowych
Gatny Rafał język polski
Jaracz Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Jędrzejek Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Klasa Magdalena język angielski
Błasiak Wacława chemia
Majka Agnieszka matematyka; fizyka
Mrowiec Małgorzata geografia
Olma- Czarnecka Katarzyna język polski
Filipiak Alina

Gunajew Ewa

język angielski
Olma- Czarnecka Katarzyna pedagog
Piszczek – Marchewka Agnieszka historia
Potoczny Dorota biologia
Sendra – Cebula Bernadetta język francuski
Stępska Irena edukacja dla bezpieczeństwa
Tryańska Maria wiedza o społeczeństwie; podstawy przedsiębiorczości
Wajs Gabriela wychowanie fizyczne
Wlazło Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wyrwik Izabella nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zienko Artur podstawy projektowania odzieży