Pawlikowski Andrzej dyrektor szkoły
Panek Małgorzata kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych
Bębenek Beata nauczyciel przedmiotów zawodowych
Błażejak Marzena religia
Pawlikowski Andrzej informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Pawłowska Katarzyna bibliotekarz
Gatny Rafał język polski
Jaracz Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Jędrzejek Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Błasiak Wacława chemia
Majka Agnieszka matematyka; fizyka
Mrowiec Małgorzata geografia
Filipiak Alina język angielski
Jędrzejek Dorota pedagog
Baś Wojciech historia
Potoczny Dorota biologia
Sendra – Cebula Bernadetta język francuski
Stępska Irena edukacja dla bezpieczeństwa
Tryańska Maria wiedza o społeczeństwie
Wajs Gabriela wychowanie fizyczne
Wlazło Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wyrwik Izabella nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zienko Artur podstawy projektowania odzieży
 Dudek Sas Anita  marketing mody
Panek Magdalena logopeda