Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1. września 2016
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. grudnia 2016
Ferie zimowe 30.stycznia  – 12. luty 2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18. kwietnia 2017
Zakończenie zajęć w klasie maturalnej
28. kwietnia 2017
Egzamin maturalny 04, 05, 08. maja 2017
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogłaszane komunikatem CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogłaszane komunikatem CKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23. czerwca 2017
Ferie letnie 26. czerwca – 31 sierpnia 2017