REKRUTACJA 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR  1/16
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenia Kuratora Oświaty

Harmonogram

 


 


Technikum Odzieżowe nr 18 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Współpracujemy z zakładami odzieżowymi gdzie w ramach praktyk młodzież ma możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych specjalizujących się w krótkich i modnych kolekcjach. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzanie i prezentowania ubiorów. Uczymy obsługi Komputerowego Systemu Projektowania i Przygotowania Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawodowe, pokazy mody młodych projektantów. Realizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Młodzi ludzie zdobywając w tym kierunku umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej realizują swój sposób na życie.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


Szkoła Policealna Nr 16 – zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 – zawód: KRAWIEC


 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 im. Stanisława Wyspiańskiego jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – szkoły o ponad 130 – letniej tradycji.

W naszej szkole panuje atmosfera tolerancji i bezpieczeństwa. Stwarzamy możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.

Dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą nauczycieli. Kształcimy ludzi otwartych, elastycznych i przygotowanych do życia zawodowego. Dysponujemy dobrymi warunkami lokalowymi i nowoczesnymi pracowniami.

W ZSZ prowadzimy nabór do KLASY INTEGRACYJNEJ.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ

 


XXIX Liceum Ogólnokształcące


 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego jest szkołą ogólnokształcącą z klasami integracyjnymi. Szkoła umożliwia naszym uczniom uczestniczenie w zajęciach socjoterapeutycznych, logopedycznych.

Liceum dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Dowiedz się więcej….KLIKNIJ TUTAJ


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja A.48 – zawód: TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY


 

A.48 – Projektowanie wyrobów odzieżowych   TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

 

Nabór: 01.06.2016 do 15.08.2016 roku
Dokumenty: podanie,  świadectwo ostatnio ukończonej szkoły, 1 fotografia
Zajęcia: Rozpoczęcie zajęć – 01.09.2016 rok
Zajęcia odbywają się 4  razy w tygodniu  od godziny 15.00 – 21.00

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kwalifikacja A.71 – zawód: TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

A. 71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Nabór: 01.06.2016 do 15.08.2016 roku
Dokumenty: podanie,  świadectwo ostatnio ukończonej szkoły, 1 fotografia
Zajęcia: Rozpoczęcie zajęć – 01.09.2016 rok
Zajęcia odbywają się 4  razy w tygodniu  od godziny 15.00 – 21.00

Dowiedz się więcej…KLIKNIJ TUTAJ